Kort verslag vergadering 20 april

Promo filmpje kleuter atletiek
Leuk filmpje bekeken van BSO Odijk, we willen dit format gaan gebruiken. Kan wel korter, voor ons max 90 seconden.
We gaan dit overleggen met trainer, ouders en onze filmmaker(s).

Nieuw Spiridon Logo
Formeel is het nieuwe logo nog niet geodgekeurd door de Atletiekunie. Het blijkt wel gebruikte te zijn voor het nieuwe bord aan de wegzijde. Het logo zal aangepast moeten worden op: website, huisstijl, nieuwsbrief (al gedaan), vlaggen en borden.
Voor volgende vergadering een zo compleet mogelijke lijst, en per item aangeven hoe urgent en wie verantwoordelijk is.

Privacy Verklaring
Omdat via de website formulieren ingevuld worden (vrijwilligers, ledenbestand wijzigingen enz.) moet er een privacy verklaring beschikbaar zijn op de site. Er is een concept versie hiervan voorgelegd aan een lid met juridische kennis. Zodra we een goede versie hebben wordt deze op de site gezet. Voorlopig alle cookies even uitgezet. Bij andere verenigingen geen verklaring ontdekt.

Communicatie Draaiboek (Checklist)
Er is een eerste versie van een checklist gemaakt. Deze info zou ingepast moeten worden, voor zover nodig, in de draaiboeken van evenementen. De lijst geeft aan wanneer zaken geregeld moeten worden, en vooral wie verantwoordelijk is.

Clubrecords
Vanuit de trainers is aangegeven dat er behoefte is aan publicatie van de clubrecords, niet alleen op de website (gebeurd al) maar ook in het clubgebouw. Vooruitlopend op een mooie definitieve oplossing gaan we een setje A4-tjes, als boekwerkje, ophangen aan het publikatiebord.

Cloudserver Documenten
Bij Global-e is een documenten server beschikbaar gekomen voor Spiridon. Het is de bedoeling dat deze de Dropboxen, of alternatieven, gaat vervangen.