Atletiek+

De Atletiek + groep is ontstaan uit een samenwerking tussen Praktijk Tatoran en Atletiekvereniging Spiridon in Rijen.

Samen gaan we er vanuit dat sport belangrijk is voor iedereen. Sporten is niet alleen leuk en ontspannend, maar ook gezond en goed voor de ontwikkeling.

Ieder kind zou mee moeten kunnen doen vanuit ons motto ‘Niemand Buiten Spel’. Er is echter een groeiende groep kinderen en jongeren waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen niet (voldoende) mee komen in het huidige reguliere sportaanbod vanwege onderliggende problematiek. Sportbeoefening is dan alleen mogelijk met extra aandacht, structuur en ondersteuning.
Met de Atletiek+ groep willen wij deze groep kinderen en jongeren een passend sportaanbod doen door middel van deskundige begeleiding voor zowel het kind of de jongere als voor hun ouder(s)/verzorger(s).

Wie komen in aanmerking voor Atletiek+?
Kinderen (8-18 jaar) met een normale intelligentie (IQ > 75) die vanwege sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis extra structuur en begeleiding vragen om te kunnen gaan sporten. Het gaat expliciet om de groep kinderen die in het huidige reguliere sportaanbod niet goed kunnen worden opgevangen en mee kunnen draaien. Te denken valt aan kinderen met een autisme spectrumstoornis (PDD-NOS / Asperger/MCDD), AD(H)D, ODD, hechtingsproblematiek of anderszins.

Waarom is atletiek een ‘geschikte’ sport?
Atletiek is een veelzijdige sport die naast hardlopen ook onderdelen zoals werpen, ver- en hoogspringen biedt. Het is een individuele sport, waarbij toch op een leuke manier in teamverband wordt getraind. Bij uitstek de sport die op maat en gestructureerd geboden kan worden.

Wat biedt Atletiek+?
Atletiek+ biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om lekker te sporten in klein groepsverband waarbij plezier voorop staat. Om deze kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen wordt met een team van deskundige trainers gewerkt, deskundigheid zowel op het gebied van het geven van atletiektraining, als ook op het gebied van omgang met de doelgroep. De ontwikkeling van het kind en zijn of haar hulpvragen vormen het uitgangspunt voor een aanpak op maat. Hoewel het geen doel op zich is, is doorstroming naar reguliere groepen mogelijk.

Trainingstijden
Zie: https://spiridon.nl/groepen-en-trainingstijden-atletiek/

Contact
Als u vragen heeft over de Atletiek+ groep van Spiridon kunt u het beste een mailtje sturen naar bestuur@spiridon.nl