Contributies

Ieder lid betaalt de basiscontributie hierbij komt een activiteits-afhankelijke contributie zoals in de tabel hieronder aangegeven. Betaalt u middels automatische incasso dan wordt de contributie in 4 termijnen geïncasseerd (in het 1e kwartaal de totale basiscontributie), wanneer u de contributienota zelf overmaakt dient u het bedrag in 1 keer te betalen..

Sport Groep Jaarcontributie
Basis Extra
 Atletiek Kleuteratletiek € 60
Pupillen € 120
Junioren € 120
Volwassenen € 30 € 120
Atletiek+ € 120
Hardlopen Trimgroep € 30 € 120
Opstapgroep € 30 € 120
Recreanten 1 en 2 € 30 € 120
Loopgroep 1,2 en 3 € 30 € 120
Mila € 30 € 120
Spinning € 30 € 95
Nordic Walking € 30 € 75
Licentielid *) € 30
Basislid *) € 30
Gastlid*)  € 120
3 maanden lid *) € 40

Verklaring speciale lidsoorten *)

Licentielid: is voor leden die geen trainingen volgen, maar wel aan wedstrijden willen deelnemen waarvoor een wedstrijdlicentie verplicht is (contributiebedrag is exclusief kosten wedstrijdlicentie)
Basislid: is voor leden die door ziekte, blessure of zwangerschap een bepaalde periode niet aan trainingen kunnen deelnemen
Gastlid:  is voor Atletiekunie-leden van andere atletiekverenigingen die aan trainingen willen deelnemen
3 maanden lid: kort lidmaatschap voor 3 maanden, kan één keer verlengd worden

Wedstrijdlicenties

kosten: pupillen € 7,85, junioren € 13,90, senioren/masters € 22,25

Inschrijfgeld: bedraagt eenmalig € 10,00

Afmelding: alleen schriftelijk of via website uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal