Contributies

Ieder lid betaalt de basiscontributie plus een activiteits-afhankelijke contributie zoals in de tabel hieronder aangegeven. Leden onder de 18 jaar krijgen 100% korting op de basiscontributie (daarom is deze blank in de tabel).
Het lidmaatschap is een jaarlidmaatschap, waarbij alléén de activiteitencontributie op basis van ingangsmaand pro rata berekend wordt. Dus geen pro rata berekening voor  basiscontributie en (wedstrijd)licentie(s). Het lidmaatschap loopt altijd door t/m 31 december en kan niet tussentijds opgezegd worden.
Betaalt u middels automatische incasso dan wordt de contributie in 4 gelijke termijnen geïncasseerd. Alle nieuwe leden kunnen alleen inschrijven met machtiging tot automatische incasso.

Contributies worden tijdens de ALV van maart van ieder jaar vastgesteld en kunnen dus wijzigen.
 
Sport Groep Jaarcontributie
Basis Extra
 Atletiek Kleuteratletiek   €   75
Pupillen   € 150
Junioren   € 150
Volwassenen € 30 € 150
Atletiek+   € 150
Hardlopen Trimgroep € 30 € 150
Opstapgroep € 30 € 20
Recreanten € 30 € 150
Loopgroepen € 30 € 150
Mila € 30 € 150
Spinning   € 30 € 125
Wandelen   € 30 € 50
Nordic Walking   € 30 €  105
Bootcamp   € 30 €  80
Handbiking   € 30 €  70
Licentielid *)   € 30  
Basislid *)   € 30  
Gastlid*)      € 150
Combinatielid     €    80
3 maanden lid *)   € 65  

Verklaring speciale lidsoorten *)

Licentielid: is voor leden die geen trainingen volgen, maar wel aan wedstrijden willen deelnemen waarvoor een wedstrijdlicentie verplicht is (contributiebedrag is exclusief kosten wedstrijdlicentie)
Rustend lid: is voor leden die door ziekte, blessure of zwangerschap een bepaalde langere periode niet aan trainingen kunnen deelnemen. Dit alleen na overleg met de trainer.
Gastlid:  is voor Atletiekunie-leden van andere atletiekverenigingen die aan trainingen willen deelnemen
Combinatie lid
is voor leden die aan meer dan één activiteit willen deelnemen. Voor iedere extra activiteit naast de hoofdactiviteit hoeft alleen de vermelde combinatielid activiteitscontributie betaald te worden.  De hoofdactiviteit is altijd de activiteit met de hoogste activiteits contributie. Deze contributie is altijd een jaarcontributie zonder pro rata berekening.
3 maanden lid: kort lidmaatschap voor 3 maanden, kan één keer verlengd worden

Extra Informatie

Kosten Wedstrijdlicenties 2020: pupillen € 8,90, junioren € 15,84, senioren/masters € 25,36. Licentieleden betalen altijd € 25.36.

Inschrijfgeld: bedraagt eenmalig € 10,00.

Afmelding: alleen via website uiterlijk 18 november van ieder jaar. Na 18 november geldt altijd automatische verlenging van het lidmaatschap! Het lidmaatschap loopt altijd door t/m 31 december en kan niet tussentijds opgezegd worden.

Ook kinderen die in gezinnen met minder geld leven, willen graag sporten. Wist je dat hier regelingen voor zijn?
Kijk via deze link welke mogelijkheden er bestaan: Meedoen in de gemeente Gilze en Rijen.