Commissies

Technische Commissie weg/cross
Taak De Technische Commissie weg/cross heeft een voorwaardenscheppende en organisatorische taak ten behoeve van de trainingen en wedstrijddeelname van zowel prestatiegerichte als recreatieve lopers. De Technische Commissie richt zich op atletiek zoals dat door volwassenen en MiLa-jeugd wordt bedreven binnen AV Spiridon. Dit betreft in eerste instantie alleen het hardloopgedeelte maar kan later worden uitgebreid met de technische nummers.
Email  tc-weg-cross@spiridon.nl
Leden Annemieke Govers
Frans van den Brand
Links  Jaarverslag 2016
Technische Commissie Baan/Atletiek
Taak  Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het trainingsaanbod, doorlopende leerlijnen voor alle onderdelen, kwaliteit en kwantiteit trainers, uitvoering talentenbeleid, stimuleren wedstrijddeelname, zorgen voor voldoende materiaal.
Email  tc-baan-atletiek@spiridon.nl
Leden Rinie Kreeft
Paul Swart
Links
Technische Commissie Nordic Walking
Taak Organiseren Nordic Walking trainingen, activiteiten en curssusen
Email nordicwalking@spiridon.nl
Leden Christ Maas
Rob de Kok
Links Nordic Walking, Jaarverslag 2016
Technische Commissie Spinning
Taak Organiseren Spinning
Email
Leden Peter Honcoop
Links Jaarverslag 2016
Technische Commissie Aangepast Sporten
Taak
Email
Leden Jolanda van Dongen (handbikers)
Paul Swart (Atletiek+)
Links  Jaarplan Atletiek Plus 2017
Wedstrijdorganisatiecommissie weg/cross
Taak Het organiseren van de Spiridon hardloop wedstrijden
Email woc@spiridon.nl
Leden Vacature (Voorzitter extern)
Wim Dirven (Voorzitter operationeel)
Michel Broeders(Eventmanager Leemputtenloop)
Vacature(Eventmanager Rondje Rijen)
Marijn Frijters,
Maaike Hofman
Vacature(Eventmanager Spiridoncross & Coopertest)
Links Jaarverslag 2015Jaarverslag 2016
Wedstrijdorganisatiecommissie atletiek
Taak Het organiseren van de Spiridon atletiek wedstrijden
Email wocatletiek@spiridon.nl
Leden Rinie Kreeft
Wim Dirven
Marijn Frijters
Tirsta Swart
Links Jaarverslag 2015Jaarverslag 2016
Sponsorcommissie
Taak Het binnenhalen en onderhouden van sponsors voor Spiridon
Email sponsoring@spiridon.nl
Leden Paul Houtepen (Voorzitter)
Rob de Kok
Ad Vermetten
Links Sponsoring
Vrijwilligerscommissie
Taak
Email
Leden Michel Broeders
Robert Jongh
Links
Activiteitencommissie
Taak
Email
Leden
Links
Jeugd Activiteitencommissie
Taak Organiseren en begeleiden van aktiviteiten voor de jeugd
Email
Leden vacatures
NW Activiteitencommissie
Taak Organiseren en begeleiden van aktiviteiten voor Spiridon
Email activiteiten@spiridon.nl
Leden vacatures
Accomodatie commissie
Taak Beheren van clubgebouw en terrein
Email
Leden Frans van den Brand, Yvonne Hameleers
Links Accomodatie Commissie blog
Barcommissie
Taak Beheren van bar en regelen barbezetting
Email barcommissie@spiridon.nl
Leden
Yvonne Hameleers
Links Jaarverslag 2015, Jaarverslag 2016,Barcommissie-blog
 Communicatie commissie
Taak Definieëring middelen (welke communicatie waar), website structuur en ondersteuning andere commissies. Faciliteren van communicatiemiddelen.
Email communicatie@spiridon.nl
Leden Ans Versteeg
Anouchka de Beer
Wim Dirven
Links Jaarverslag 2015, Jaarplan 2016, Jaarverslag 2016Blog
Avondvierdaagse Rijen commissie
Taak Organiseren avondvierdaagse Rijen.
Email info@avondvierdaagserijen.nl
Leden Iwan Oprins (Voorzitter)
Erik Zwarter
Jacqueline van der Ark
Marion van de Kieboom
Links Jaarverslag 2015Jaarverslag 2016
Clubrecordcommissie
Taak Controleren aanvragen clubrecord en bijhouden van de lijst
Email iwan@spiridon.nl
Leden Iwan Oprins
Links Clubrecords
Vertrouwenscommissie
Taak  Behandelen van problemen van vertrouwelijke aard
Leden Annie van Hoek Biestraat 4, 5126 NJ  Gilze 0161-452677
Jaap de Koning Mgr. Nolensstraat 1, 5121 AL  Rijen 0161-222658
Links  Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Beheerders accomodatie
Gebouw
Frans van den Brand
Terrein vacature
vacature