Commissies

Technische Commissie
Taak De Technische Commissie weg/cross heeft een voorwaardenscheppende en organisatorische taak ten behoeve van de trainingen en wedstrijddeelname van zowel prestatiegerichte als recreatieve lopers. De Technische Commissie richt zich op atletiek zoals dat door volwassenen en MiLa-jeugd wordt bedreven binnen AV Spiridon. Dit betreft in eerste instantie alleen het hardloopgedeelte maar kan later worden uitgebreid met de technische nummers
Email  tc-weg-cross@spiridon.nl
Leden Peter Honcoop
Rinie Kreeft
Jacqueline vd Ark
Marijn Frijters
Mark Pijpers
Chantal Oprins
Links
Wedstrijdorganisatiecommissie weg/cross
Taak Het organiseren van Spiridon hardloop wedstrijden
Email woc@spiridon.nl
Leden Wim Dirven (Voorzitter)
Saskia Goddrie
Marijn Frijters,
Maaike Hofman
Erik Zwarter
Links
Wedstrijdorganisatiecommissie atletiek
Taak Het organiseren van de Spiridon atletiek wedstrijden
Email wocatletiek@spiridon.nl
Leden Rinie Kreeft
Wim Dirven
Marijn Frijters
Claudia van Diepen
Links
Sponsorcommissie
Taak Het benaderen en onderhouden van sponsoren voor Spiridon
Email sponsoring@spiridon.nl
Leden Frank Tofield
Ad Vermetten
Links Sponsoring
Vrijwilligerscommissie
Taak Je brengt alle vrijwilligerstaken in kaart, zorgt dat de vrijwilligers een duidelijk en eenvoudig overzicht hebben van de taak, hoeveel tijd dat gemiddeld kost en coördineert de vrijwilligerswerving.
Email
Leden Jacques Hameleers
Links
Activiteitencommissie
Taak
Email
Leden Femke Rikkers
Claudia van Diepen
Links
Accommodatie commissie
Taak Beheren van clubgebouw en terrein
Email
Leden Frans van den Brand
Links
Barcommissie
Taak Beheren van bar en regelen barbezetting
Email barcommissie@spiridon.nl
Leden
Maddy Weijers
Links
 Communicatie commissie
Taak Definiëring middelen (welke communicatie waar), website structuur en ondersteuning andere commissies. Faciliteren van communicatiemiddelen.
Email communicatie@spiridon.nl
Leden Ans Versteeg
Anouchka Gravendijk
Wim Dirven
Ron Dijkstra
Mark Mutsaers (weekblad)
Joke Witvoet (Nieuwsbrief)
Charlotte van Looy
Links
Avondvierdaagse Rijen commissie
Taak Organiseren avondvierdaagse Rijen.
Email info@avondvierdaagserijen.nl
Leden Iwan Oprins (Voorzitter)
Erik Zwarter
Jacqueline van der Ark
Marion van de Kieboom
Marc Nelemans
Links
Clubrecordcommissie
Taak Controleren aanvragen clubrecord en bijhouden van de lijst
Email iwan@spiridon.nl
Leden Iwan Oprins
Links Clubrecords
Vertrouwenscommissie
Taak  Behandelen van problemen van vertrouwelijke aard
Leden Annie van Hoek Biestraat 4, 5126 NJ  Gilze 0161-452677
Jaap de Koning Mgr. Nolensstraat 1, 5121 AL  Rijen 0161-222658
Links  Vertrouwens Contact Persoon (VCP)