Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Beste (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van AV Spiridon,

Zoals vermeld in het clubblad zijn wij, Jaap de Koning en Annie van Hoek, bij AV Spiridon aangesteld als VertrouwensContactPersoon (VCP). We vinden het erg belangrijk dat alle leden op een fijne en veilige manier kunnen sporten bij onze club. Dat gebeurt gelukkig in veruit de meeste gevallen ook maar soms kunnen er vragen of klachten zijn over situaties waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.

Wat doen wij?
Als VertrouwensContactPersoon hebben we drie taken.
Allereerst zijn wij er voor de eerste opvang en als aanspreekpunt voor (ouders van) leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
Indien nodig kunnen we doorverwijzen naar  een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF of andere hulpverleners en daarbij ondersteunen. Wij zijn dus zelf geen hulpverleners.
Een derde taak is het adviseren van het bestuur in het ontwikkelen van preventief beleid voor een sociaal veilige sportomgeving.
We vinden het belangrijk om hierbij te benadrukken dat wij binnen de vereniging een neutrale en onafhankelijke rol hebben. Het kan wel zo zijn dat we, afhankelijk van de vraag of klacht, de inschatting maken dat het relevant is voor het bestuur om geïnformeerd te worden. Dit kan op anonieme basis.
Voor verdere informatie kunnen jullie bijgaand filmpje van Vertrouwenspunt sport bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=bT9FQi9TAwE&feature=youtu.be

Wie zijn wij?
Voor de meeste leden en ouders zijn we wel bekend maar voor degenen die ons nog niet kennen: Jaap is werkzaam als huisarts en Annie werkt als orthopedagoog/psycholoog bij scholen voor speciaal onderwijs, cluster 4. We zijn beiden al langere tijd lid van AV Spiridon, kennen veel leden en sporten met veel plezier bij onze vereniging.

Hoe kun je ons benaderen?
Wanneer jullie vragen of klachten hebben, kunnen jullie ons persoonlijk aanspreken of mailen.

Onze contactgegevens zijn:
Jaap de Koning                 jaapdekoning@planet.nl
Annie van Hoek               annievanhoek@home.nl

Hoe kun je anderen benaderen?
Het is ook mogelijk om direct een vraag of klacht neer te leggen bij het Vertrouwenspunt Sport. Dit kan ook anoniem.
Contactgegevens: tel:  0900-2025590 (ma t/m vr: 8.00 u – 22.00 u en za: 12.00 u – 16.00 u),
WhatsApp: 06-53646928 en mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Meer informatie op de website: www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.nl

Vertrouwenscontactpersoon vanuit de KNAU is Frank Koomen.
Zijn contactgegevens: tel: 026-4834831 en mail: frank.koomen@atletiekunie.nl