Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Beste (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van AV Spiridon,

Zoals wellicht bij jullie bekend zijn wij, Jaap de Koning en Annie van Hoek, bij AV Spiridon aangesteld als VertrouwensContactPersoon (VCP). We vinden het erg belangrijk dat alle leden op een fijne en veilige manier kunnen sporten bij onze club. Dat gebeurt gelukkig in veruit de meeste gevallen ook maar soms kunnen er vragen of klachten zijn over situaties waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.

Wat doen wij?
Als VertrouwensContactPersoon hebben we volgende taken:

  1. Wij zijn er voor de eerste opvang en als aanspreekpunt voor (ouders van) leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
  2. Indien nodig kunnen we doorverwijzen naar  een vertrouwenspersoon van de Atletiekunie, van het Centrum Veilig Sport of naar andere hulpverleners en daarbij ondersteunen. Wij zijn dus zelf geen hulpverleners.
  3. Het adviseren van het bestuur in het ontwikkelen van preventief beleid voor een sociaal veilige sportomgeving. Zie hiervoor het Beleidsplan Sociale Veiligheid bij AV Spiridon.

We vinden het belangrijk om hierbij te benadrukken dat wij binnen de vereniging een neutrale en onafhankelijke rol hebben. Het is wel onze opdracht om een vraag/klacht te melden bij het bestuur maar dit kan wel op anonieme basis.

Wie zijn wij?
Voor de meeste leden en ouders zijn we wel bekend maar voor degenen die ons nog niet kennen: Jaap is werkzaam als huisarts en Annie werkt als orthopedagoog/psycholoog bij scholen voor speciaal onderwijs, cluster 4. We zijn beiden al langere tijd lid van AV Spiridon, kennen veel leden en sporten met veel plezier bij onze vereniging.

Hoe kun je ons benaderen?
Wanneer jullie vragen of klachten hebben, kunnen jullie ons persoonlijk aanspreken of mailen.

Onze contactgegevens zijn:
Jaap de Koning                 jaapdekoning@planet.nl
Annie van Hoek               annievanhoek@home.nl

Hoe kun je anderen benaderen?
Het is ook mogelijk om direct een vraag of klacht neer te leggen bij een VertrouwensContactPersoon van de Atletiekunie:
Contactgegevens:
Frank Koomen                frank.koomen@atletiekunie.nl        tel.: 026-4834831 of 06-55897586
Els Manders                     els.manders@atletiekunie.nl           tel.: 026-4834816 of 06-52285665

Het is ook mogelijk om een vraag of melding neer te leggen bij het Centrum Veilige Sport. Dit vertrouwenspunt beschikt over een aantal casemanagers en 4 Vertrouwenspersonen (VP’s) verdeeld over het hele land. Een vraag of melding kan ook anoniem worden gesteld. Meer informatie hierover is te vinden op de website: centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Contactgegevens:
Tel.: 0900-2025590
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot 17.30 u