Externe voorzitter tijdens BLV 24 juni

Na bemiddeling door de Atletiekunie heeft het bestuur van A.V. Spiridon de heer Harry Peters
bereid gevonden om zijn medewerking te verlenen aan onze buitengewone algemene ledenvergadering
van komende vrijdagavond 24 juni. Harry is voorzitter van A.V. Weert en heeft jarenlange bestuurlijke ervaring als penningmeester van de Atletiekunie. Met instemming van de vergadering zal Harry als technisch voorzitter de BLV leiden. Dit alles om een zo onpartijdig mogelijke gang van zaken te bewerkstelligen.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Aanvang vanaf 20:30 uur in het clubgebouw. Agenda en begeleidende stukken zijn te vinden op www.spiridon.nl/ledenvergadering.