14 Juli 2016 Vanavond eindelijk weer eens vergadering Communicatie Commissie

14 Juli 2016 Vanavond is het eindelijk weer zover: Vergadering!!

Agenda:
1. Notulen vorige vergadering
2. Actiepuntenlijst
3. Vervolgstappen website
4. Email Marion Kat dd. 10 julie mbt “Gezocht”
5. Publicatie document (nieuw discussie stuk bijgevoegd)
6. Spiridon email adressen
— welke zijn er eigenlijk allemaal ? (twee pagina’s aan deze email toegevoegd)
— hoe willen we dit beschikbaar maken ? (inventariseren wensen)
7. En als we tijd hebben: hoe willen we Spiridon info (notulen commissies, lijstjes, telefoonnumers…) veilig bereikbaar hebben ?
8. Rondvraag
Het beloofd weer een spannende avond te worden