Kort verslag 9 maart vergadering

Na een korte discussie met Jan Menssen is er besloten hoe we omgaan met de mobiele telefoonnummers van de hardloop-trainers. Er blijkt ook behoefte te bestaan in publicatie van de clubrecords ‘op een duidelijk zichtbare plek in het clubgebouw’. Er zijn wat mogelijkheden gesuggereerd, die gaan we nog bekijken.
De website is uitgebreid met een communicatie-pagina, hierop vermelden we links naar de huisstijl en info over publiceren van berichten op de site. Er is ook een commissie-blog gestart om voortgaande activiteiten van de communicatie commissie te publiceren.
ICT-zaken: er wordt gewerkt aan een documenten-opslag voor Spiridon, als alternatief voor de verschillende dropbox-en. De server wordt ter beschikking gesteld door Global-e. Er zijn ook stappen gezet om een Global-e wifi hotspot te realiseren bij Spiridon.
De weekbladredactie heeft een aantal nieuwe leden: Sandra den Brok en Janine Jalving. Omdat dit te weinig is zal Jan van der Meer ook een week opvullen. Streven is naar vier leden zodat iedereen eens per vier weken aan de beurt is.
Uiteindelijk nog een korte discussie over publicatie media en doelgroepen op basis van een document dat werd aangeleverd door Jacques Hameleers.
Mensen die meer info willen over de activiteiten van de communicatie commissie, email naar communicatie@spridion.nl