Clubtenue en Logo werkgroep

Tijdens de Bijzonder Ledenvergadering van 9 december j.l. heeft Jacqueline Heeren namens de werkgroep clubtenue een aantal concept nieuwe clubtenues en een concept nieuw logo gepresenteerd. De leden wordt de mogelijkheid geboden om hierover mee te denken middels een enquête. Begin 2017 zal een enquête onder de leden worden uitgezet, waarin zij hun voorkeur kunnen aangeven. Bij de Algemene Ledenvergadering in maart 2017 zal ons nieuwe clubtenue worden vastgesteld.