AV Spiridon bouwt mee aan het Lokaal Sportakkoord

Enkele leden van AV Spiridon hebben de afgelopen maanden, samen met vertegenwoordigers van een aantal andere sportverenigingen en partners van de Gemeente Gilze-Rijen,  constructief meegewerkt aan het vertalen van het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, naar het eerste Lokaal Sportakkoord Gilze-Rijen.

Tijdens een aantal bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt rondom de thema’s Inclusief Sporten en Bewegen, Toekomst sportverenigingen en Vaardig in Bewegen, dit alles passend in de lokale setting van Gilze en Rijen. De gemaakte afspraken staan beschreven in dit Sportakkoord, aangevuld met een financiële paragraaf en een beschrijving van de toekomstige organisatie (hoe wordt er blijvend samengewerkt?) en communicatie.

Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. Sport en bewegen als doel en als middel voor gezondheid en deelname aan de maatschappij. Van jong tot oud. Als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Op de verschillende sportaccommodaties of in de openbare ruimte.

Spiridon met Atletiek, de Moeder aller Sporten, en aanverwante sporttakken heeft alles in huis om als vereniging een sociale impact te leveren.

Het Lokaal Sportakkoord staat integraal hieronder en kun je daar bekijken of downloaden. Uiteraard zoeken we nog vrijwilligers die onze vereniging willen helpen bij de uitvoering. Spreek een van de Bestuursleden aan als je vragen hebt.