Baanrecord aanvragen

Om een baanrecord te kunnen behalen dient aan o.a. de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Je dient over een wedstrijdlicentie te beschikken op het moment dat je het baanrecord hebt behaald.
 • De prestatie dient bij Spiridon tijdens een officiële atletiekunie-wedstrijd behaald te zijn.
 • Er mag niet meer rugwind dan 2.0 m/s zijn geweest.
 • Het onderdeel moet een officieel wedstrijdonderdeel zijn voor je categorie.
 • Bij de werponderdelen moet het juiste gewicht zijn gebruikt en bij de hordenonderdelen de juiste hoogte.

Stuur de volgende gegevens naar baanrecords@spiridon.nl

 • Naam, geboortedatum, licentienummer, vereniging waarvan je lid bent.
 • Datum van de betreffende baanwedstrijd.
 • Onderdeel plus de categorie (incl gewicht of hoogte en ev. wind) waaraan je hebt deelgenomen met het behaalde resultaat.
  Bijv:  110m horden hoogte 91cm, wind +1,2 m/s, Jongens Junior B.  Resultaat: 15.83 sec.
 • Een link naar de officiële uitslagen.

Het baanrecord zal beoordeeld worden en daarna zo snel mogelijk worden opgenomen op de website. Gebruik 1 verzoek per behaald baanrecord.